Είναι τα αρχαία ελληνικά νεκρή γλώσσα; | Θεωρητική ανάλυση - Παραδείγματα| Agathi Christiana

Και ποιός δεν έχει ακούσει σε συζητήσεις την δήλωση: Τα αρχαία ελληνικά είναι νεκρή γλώσσα. Γιατί να τα διδασκόμαστε; Στο βίντεο λοιπόν θα βρείτε μέσω της ανάλυσης τον λόγο που τα αρχαία ελληνικά δεν είναι τόσο νεκρά όσο νομίζουν ορισμένοι.
Βιβλιογραφία: Ευάγγελος Μαντουλίδης(2007), Ετυμολογικό λεξικό αρχαίας ελληνικής γλώσσας, Εκπαιδευτήρια Μαντουλίδη Σιέττος(2005), Αρχαιοελληνικές φράσεις και εκφράσεις που χρησιμοποιούε μέχρι σήμερα, Εύανδρος Κατσιμάνης(1992) , Σύνδρομο επίκτητης αρχαιοελληνικής αντιπάθειας, Gutenberg

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου