Ή Μαύρη Παρασκευή (Black Friday) έρχεται στο Kinesis-Gym..


Ή Μαύρη Παρασκευή (Black Friday) έρχεται στο Kinesis-Gym....
Κάνε προεγγραφή, κρατά θέση,  στις μοναδικές προσφορές του γυμναστηρίου μας!!!
ΜΟΝΟ για την Παρασκευή 23 Νοεμβρίου. 
ή στην γραμματεία του γυμναστηρίου 25ης Μαρτίου 24

Τηλέφωνο: 2341020450