Φωτογραφίες ανασκαφικού προγράμματος στο Δασκαλιό της Κέρου

Φωτογραφίες υψηλότερης ανάλυσης

1. Άποψη του Δασκαλιού από Βορρά κατά τη διάρκεια των ανασκαφών

2. Άποψη του Δασκαλιού από Βορρά
3. Άποψη των Σκαμμάτων A και B από τα δυτικά
4. Συνένωση βαθμιδωτών διαδρόμων στο Σκάμμα A1

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου