ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΥ ΝΔ

                                     
Μοσχάτο, 3 Δεκεμβρίου 2019
                                                                                                           Α.Π.: 1904 

Α Π Ο Φ Α Σ Η 
     Έχοντας υπόψη: 1. Την παρ. 3 του άρθρου 7 του Κανονισμού Πανελλαδικής Οργάνωσης του  Κόμματος. 2. Την με αριθμ. πρωτοκόλλου 931/23.5.2018 επιστολή του Γραμματέα Οργανωτικού για ανάθεση αρμοδιοτήτων σε υπευθύνους Θεματικών Τομέων Δράσης στις ΝΟ.Δ.Ε. και στις ΔΗΜ.Τ.Ε. 3. Την εισήγηση του Προέδρου της ΝΟ.Δ.Ε. Κιλκίς για ανάθεση αρμοδιοτήτων σε μέλη της ΝΟ.Δ.Ε. πλην των αιρετών μελών. 

Αποφασίζουμε  

Τον ορισμό των κάτωθι:
Αναπλ. Υπεύθυνος Υγείας  Χρήστος Καραμήτσος Αναπλ. Υπεύθυνος Μεταφορών & Δικτύων Νικόλαος Τατίδης Αναπλ. Υπεύθυνος Κοινωνικής Αλληλεγγύης – Υπεύθυνος Ετεροδημοτών Αθανάσιος Καρυοφύλλης Υπεύθυνος Παιδείας - Θρησκευμάτων & Αθλητισμού Θεόφιλος Τιρεκίδης Υπεύθυνος Μεταναστευτικής Πολιτικής Ανέστης Θεοφιλίδης 

Οι παραπάνω οριζόμενοι μπορούν να συμμετέχουν στις συνεδριάσεις της ΝΟ.Δ.Ε. Κιλκίς, για την οποία έχουν οριστεί με δικαίωμα λόγου και όχι ψήφου. 

                Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΥ                        ΑΝΑΠΛ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Π.Ε.         
           ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΚΟΝΤΑΔΑΚΗΣ

www.nd.gr Πειραιώς 62, 183 46 Μοσχάτο, Τηλ.: 210 94 44 357-358, E-mail: organotiko@nd.gr 
 
Κοινοποίηση:
- Γραφείο Διευθυντή Προέδρου
 - Τομεάρχη
 - Σύνδεσμο Εκλογικής Ετοιμότητας
 - Αρμόδια  ΝΟ.Δ.Ε.
- Αρμόδιες ΔΗΜ.Τ.Ο.
- Οριζόμενους/ες

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου