Λευτέρης Αβραμάκης: «Να ξεκινήσουν οι ενισχύσεις για τις επιχειρήσεις στην παραμεθόριο όπως προβλέπει ο Νόμος 4608/2019 ΣΥΡΙΖΑ»

Τριάντα ένας Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, μεταξύ των οποίων και ο Βουλευτής Σερρών, Λευτέρης Αβραμάκης, κατέθεσαν ερώτηση στη Βουλή ζητώντας την ενίσχυση και επιχορήγηση των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην Παραμεθόριο ή σε λιγότερο αναπτυγμένες περιοχές.

Στην ερώτηση οι Βουλευτές υπενθυμίζουν ότι σύμφωνα με Νόμο της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ (Νόμος 4608/2019)προβλέπεται η ίδρυση και λειτουργία Αναπτυξιακής Τράπεζας στην Ελλάδα, αλλά και σειρά μέτρων για την προσέλκυση Στρατηγικών Επενδύσεων στη χώρα, την χορήγηση ενισχύσεων σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις που βρίσκονται στην Παραμεθόριο ή σε μειονεκτικές περιοχές κ.α.
Οι Βουλευτές ζητούν να εκδοθεί η προβλεπόμενηΥπουργική Απόφαση, ώστε να εφαρμοστούν τα άρθρα εκείνα του Νόμου 4608/2019 που καθιστούν εφικτή τηνεπιχορήγηση των επιχειρήσεων στη Παραμεθόριο και σε μειονεκτικές περιοχές, έως και 200.000 ευρώ μέσω της διαδικασίας των κρατικών ενισχύσεων ήσσονος σημασίας (de minimis), σε βασικούς κλάδους της οικονομίας (τομείς της βιομηχανίας, της εφοδιαστικής αλυσίδας, των τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνίας κλπ).
Η ενεργοποίηση των προβλέψεων του Νόμου της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ θα προστατέψει υπάρχουσες θέσεις εργασίας και θα δημιουργήσει νέες, αφού υπάρχει άμεση σύνδεση των ενισχύσεων με το μισθολογικό κόστος ενώ είναι η πρώτη ουσιαστική προσπάθεια ενίσχυσης υφιστάμενων επιχειρήσεων. 
Ο Βουλευτής Σερρών του ΣΥΡΙΖΑ, Λευτέρης Αβραμάκης, δήλωσε χαρακτηριστικά ότι: «Ο Νόμος 4608/2019 και όσα περιλαμβάνονται σε αυτόν μπορεί να βοηθήσει σημαντικά το σύνολο των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στο Νομό Σερρών, να δημιουργήσουν νέες θέσεις εργασίας και να υποστηριχθούν οι θέσεις εργασίας που υπάρχουν ήδη. Η νέα κυβέρνηση μέχρι τώρα δείχνει να μην επιθυμεί την εφαρμογή του, αφού είχε όλο το χρόνο να τον ενεργοποιήσει μέσω της προβλεπόμενης Υπουργικής Απόφασης που απαιτείται. Οι προτεραιότητές της όμως μάλλον κινούνται στην αντίθετη κατεύθυνση από τις πραγματικές ανάγκες των επιχειρήσεων στις παραμεθόριες περιοχές όπως ο Νομός Σερρών».

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου