Θεσσαλονίκη: Συνάντηση κορυφής για τη “Θεσσαλονίκη των πολιτών”

Σε θερμό και φιλικό κλίμα συναντήθηκε η “Θεσσαλονίκη των πολιτών” και ο επικεφαλής του συνδυασμού, Βασίλης Μωυσίδης, προκειμένου να συζητήσουν για τα υφιστάμενα προβλήματα της πόλης και να δοθούν βιώσιμες προτάσεις και λύσεις πρόσφορες για την καλύτερη δυνατή αντιμετώπισή τους.

Στο επίκεντρο της συζήτησης τέθηκαν ζητήματα της παρούσας εκλογικής και πολιτικής αναμέτρησης, αλλά και θέματα που άπτονται τόσο της συνεργασίας μεταξύ των υποψηφίων, της συνακόλουθης δημιουργίας επιμέρους θεματικών ενοτήτων και τομέων δραστηριοτήτων όσο και της αναγκαίας κατανομής ρόλων και αρμοδιοτήτων μεταξύ των.
Στο πλαίσιο αυτό, δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στην ανάγκη ύπαρξης διαφορετικών ομάδων εργασίας, αλλά και διαχωρισμού και κατάτμησης των προβλημάτων σε διακριτές θεματικές κατηγορίες, με τις οποίες θα καταπιάνεται η κάθε ομάδα ξεχωριστά.
Μέσω του διαμοιρασμού των εργασιών, της ανάθεσης καθηκόντων και της διεξαγωγής έρευνας, αλλά και συζήτησης με αρμόδιους φορείς, ειδήμονες και επιστήμονες σε συγκεκριμένους τομείς, καθίσταται δυνατή η ανεύρεση αποτελεσματικότερων λύσεων σε επίκαιρα φλέγοντα προβλήματα της πόλης.
Προς την κατεύθυνση αυτή, τόσο η εποπτεία όσο και ο συντονισμός των ομάδων αυτών και η αναφορά της προόδου των εργασιών της κάθε ομάδας στον κεντρικό συντονιστή και στον επικεφαλής του συνδυασμού, Βασίλη Μωυσίδη, θα αποτελέσουν τις βασικές μεθόδους ρύθμισης και διεκπεραίωσης των αναλαμβανομένων επιμέρους εργασιών και συστηματικής οργάνωσης των ομάδων, διασφαλίζοντας τη συνεκτικότητα του συνδυασμού.
Από την πλευρά του ο υποψήφιος δήμαρχος αναφέρθηκε σε ένα σύνολο τρόπων και μέσων διαχείρισης των προβλημάτων του δήμου Θεσσαλονίκης και τόνισε την αναγκαιότητα ύπαρξης μιας συνεκτικής και συμπαγούς ομάδας συνεργατών, με σκοπό την επίτευξη μιας δυναμικής και αποφασιστικής συνεργασίας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου