Σάββατο, 1 Δεκεμβρίου 2018

3/12/2018: ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΤΩΝ ΠΡΕΣΠΩΝ