ΔΗΛΩΣΗ ΣΠΥΡΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΟΛΟΦΟΝΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΤΣΙΦΑ


Για τον δολοφονία του - Έλληνα ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΤΣΙΦΑ- ηθικοί αυτουργοί και υπαίτιοι, είναι α φ ε ν ό ς τα πολιτικά πρόσωπα, παρελθουσών κυβερνήσεων προηγουμένων δεκαετιών, που δεν χειρίστηκαν τα Ελληνικά Εθνικά Θέματα, προς το συμφέρον του Έθνους μας, που άφησαν τις Ελληνικές μειονότητες ανυπεράσπιστες και έρμαια, των ανυπόστατων υποσχέσεων τους, και που στην συνέχεια άνοιξαν τα σύνορα και δέχθηκαν χωρίς περιορισμούς και κανόνες, όχι τις δικές μας μειονότητες, στις οποίες ξανά υποσχέθηκαν, αλλά μειονότητες και φατρίες άρρωστες εγκεφαλικά και χωρίς καμιά κοινωνική υποδομή -τέτοια που να βοηθούσε την ένταξη τους- σε μια προηγμένη κοινωνία !

Α φ ε τ έ ρ ο υ ηθικοί αυτουργοί και υπεύθυνοι είναι (με δεδομένο το ότι ο νεκρός Έλληνας, υπηρέτησε στις ειδικές δυνάμεις) είναι και οι Σ τ ρ α τ ι ω τ ι κ ο ί ανώτεροί του, οι μόνιμοι Στρατιωτικοί, οι κ α ρ ι έ ρ α ς, και ιδιαίτερα οι Ανώτατοι Στρατιωτικοί Καριέρας !
Καθώς, ιδιαίτερα οι α ν ώ τ α τ ο ι, οφείλουν να γνωρίζουν, πως σε καίρια πόστα δεν έχουν θέση αιθεροβάμονες ή όσοι δεν μπορούν να διαχειριστούν επακριβώς τις εντολές (και οι εντολές δίνονται μ ό ν ο από την νόμιμη ηγεσία) ! Οι έφεδροι με -θέσεις- σε «καίρια πόστα» και σε αυτά ανήκουν και οι ε ι δ ι κ έ ς δυνάμεις, πρέπει για να τοποθετηθούν σ’ αυτές, να διαθέτουν τυπικά και ουσιαστικά προσόντα (τα οποία σαφώς, σαφέστατα, πρέπει να διαθέτουν και οι ανώτατοι καριέρας στρατιωτικοί, ιδιαίτερα αυτοί ...) όπως τα σωματικά προσόντα όπου αυτά απαιτούνται, την υψηλή
«κατοχή» της γλώσσας -όπως αυτή συνεχίζεται ως ενιαίο στοιχείο του πολιτισμού μας από την αρχαία στην νεοελληνική της εκδοχή- σε προφορικό και γραπτό επίπεδο, την σωφροσύνη, το υ ψ η λ ό νοητικό επίπεδο και σαφώς την υψηλή α ν τ ο χ ή σε συνθήκες ι σ χ υ ρ ώ ν πιέσεων ...
Προσόντα τα οποία σ α φ ώ ς και -δεν- αποκτούνται σε αίθουσες γυμναστηρίων, αλλά ούτε αποκτούνται με συμπληρώματα διατροφής και συμπληρώματα διαύγειας πνεύματος ή ακόμη - ακόμη και με βιταμίνες για τον βήχα ...
Επειδή οφείλουμε να βάζουμε τα πράγματα στην σωστή τους θέση, να θυμίσω, πως:
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΤΑ ΕΞΗΣ (απορώ με τους «στρατάρχες» που μετά την αναίτια
π α χ υ λ ή τους σύνταξη -σε σχέση με τις υπόλοιπες εργασιακές κατηγορίες/ομάδες- ασχολούνται και με το «βουλευτιλίκι» εντός και εκτός χώρας, που τον ξεχνούν ... τον κανονισμό και αιθεροβαμβίζουν ... ):
• ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΑΡΕΤΕΣ -άρθρο 2-:
Η πειθαρχία είναι η βασική στρατιωτική αρετή και η πρωταρχική δύναμη, που διατηρεί σε συνοχή το Στρατό. Όλες οι άλλες στρατιωτικές αρετές γίνονται ανωφελείς και άκαρπες χωρίς την υποταγή των ατομικών θελήσεων και δραστηριοτήτων στις εντολές και οδηγίες, τις οποίες μια θέληση που ευρίσκεται πιο πάνω από τα άτομα, καθορίζει σαν υποχρεωτικούς κανόνες συμπεριφοράς και δράσεως.
• ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΣ ΟΡΚΟΣ -άρθρο 3-: (σύμφωνα με το οποίο το άτομο που εντάσσεται στις τάξεις του Στρατού -μόνιμο ή έφεδρο- υποχρεώνεται να δώσει τον εξής όρκο στην Σημαία και το Ευαγγέλιο ή στα Ιερά Σύμβολα της Πίστης του) : «Ορκίζομαι να φυλάττω πίστιν εις την Πατρίδα.
Υπακοή εις το Σύνταγμα, τους Νόμους και τα ψηφίσματα του Κράτους.
Υποταγή εις τους ανωτέρους μου...
Να τονίσω σ’ αυτό το σημείο πως:
• την πολιτική των ενόπλων δυνάμεων μιας χώρας την ορίζει η ηγεσία της και όχι ο κάθε καταδρομέας ή ο κάθε αθλητής πολεμικών τεχνών ή το κάθε μόρφωμα πολιτικό ή μη !
• την πολιτική ενός κράτους δεν την ορίζουν μεμονωμένοι άνθρωποι ή ένα παρακράτος αλλά το ίδιο το κράτος, και το Ελληνικό Κράτος εκπροσωπείται νόμιμα από τα Συνταγματικά Προβλεπόμενα !
Αρμόδια όργανα να κρίνουν το αν η πολιτική του Ελληνικού Κράτους, είναι σωστή ή λάθος, είναι πάλι αυτά που ορίζονται, από τα Συνταγματικά Προβλεπόμενα, αλλά και η Ιστορία που δεν λαθεύει ποτέ και εξισορροπεί τα τ υ χ ό ν λάθη !
Δ ι α φ ω ν ώ καθέτως και οριζοντίως με το ύφος και τον τόνο των δηλώσεων της Υπουργού Πολιτισμού κ. Μυρσίνης Ζορμπά !
Συμφωνώ απόλυτα με τις δηλώσεις του Υπουργείου Εξωτερικών αλλά και του υπουργού Επικρατείας, κυρίου Δημητρίου Τζανακόπουλου (προσωπικά είχα καιρό να ακούσω μια σωστά τοποθετημένη φωνή που να αγωνιά πραγματικά για την Πατρίδα της ...) !
Κ α τ α δ ι κ ά ζ ω τις δηλώσεις του αιθεροβάμονα, του εξ’ ορισμού εξτρεμιστή, του φασίστα και ναζιστή Αλβανού πρωθυπουργού Ράμα και του δημοσιογράφου Χότζα ...
Ίδια μ υ α λ ά σαν του Ράμα ήταν και τα εσωχώρια δικά μας που ό π λ ι σ α ν τα χέρια του νεκρού, του παλικαριού, που άφησε το αίμα του στο χώμα, ενώ των -αυτουργών- τα χέρια, τα χέρια που τον όπλισαν, α π ο υ σ ί α σ α ν από το φονικό.
Κάθε τέτοια ψυχή, σαν του Κωνσταντίνου Κατσίφα, πρέπει να ακούει -λόγια α π ο τ ρ έ ψ ε ω ς- !
Αυτά τα λόγια, σίγουρα, δεν θα τα ακούσει, από «σ υ μ π ά σ χ ο ν τ ε ς» ! 
Εμείς στον ΘΕΣΜΟ (!) δεν κρυβόμαστε πίσω από στεραιότυπα και προκαταλήψεις. 
Αν και δεν γνώριζα προσωπικά τον αποθανόντα καταθέτω:
Τα συλλυπητήριά μου στην χαροκαμένη Μ Α Ν Α .
Μετά τιμής,
ο πρόεδρος του κόμματος,
Σπύρος Θ. Αντωνίου
Ελλάς, Δευτέρα 29 Οκτωβρίου 2018