ΜΠΡΑΒΟ ΡΕ ΜΑΓΚΕΣ!!! ΣΥΝΘΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΜΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΛΥΚΕΙΑ ΤΗΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

ΜΠΡΑΒΟ ΡΕ ΜΑΓΚΕΣ!!! ΣΥΝΘΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΜΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΛΥΚΕΙΑ ΤΗΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ