Τρίτη, 30 Οκτωβρίου 2018

ΜΠΡΑΒΟ ΡΕ ΜΑΓΚΕΣ!!! ΣΥΝΘΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΜΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΛΥΚΕΙΑ ΤΗΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

ΜΠΡΑΒΟ ΡΕ ΜΑΓΚΕΣ!!! ΣΥΝΘΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΜΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΛΥΚΕΙΑ ΤΗΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ