ΕΚΔΗΛΩΣΗ: ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΣΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ