ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ: Εννιά φορές ακριβότερη η δασοπυρόσβεση της… συμφοράς στην χώρα μας!

Εννιά φορές ακριβότερη η δασοπυρόσβεση της… συμφοράς στην χώρα μας!