Ανοικτή επιστολή που απέστειλε ο Στρατηγός Ελευθέριος Συναδινός, Επικεφαλής της ΠΑΤ.ΡΙ.Ε., στον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και Πάσης Ελλάδας κ.κ. Ιερώνυμο και τα Μέλη της Ιεράς Συνόδου


Αθήνα, 08 Αυγούστου 2018

Προς
Τον Μακαριώτατο Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ.κ. Ιερώνυμο, Πρόεδρο της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος,
και προς τους Σεβασμιώτατους Μητροπολίτες, Μέλη της Ιεράς Συνόδου,
Μακαριώτατε Δέσποτα και ‘Αγιε Πρόεδρε,
Σεβασμιώτατοι Πατέρες και Συνοδικοί Σύνεδροι,

Παρακαλώ θέτω ταπεινώς υπ’ όψιν σας την ακόλουθη πρότασήν μου, η οποία πηγάζει από άδολον πατριωτισμόν και μόνον.

Βιώνουμε Εθνική τραγωδία, που προέκυψε από την συνάντηση αδυσώπητων στοιχείων της φύσεως αφενός και την ανθρώπινη φαυλότητα αφετέρου, η διαχρονικότητα των οποίων φαινομένων καθιστούν το πρόβλημα μείζον.

Απευθύνομαι προς Υμάς διότι κρίνω ότι ήλθεν η ώρα της εμφανούς δυναμικής παρεμβάσεώς σας.

Χωρίς να παρεκκλίνετε ούτε κατ’ ελάχιστον από τον ιερόν σκοπόν σας, αλλά υπηρετούντες τον Θείον Λόγον, να αγκαλιάσετε όλα τα θύματα της Εθνικής τραγωδίας, τους συγγενείς τους, αλλά και όλους εμάς που βιώνουμε το γεγονός, προσκαλώντας σε συνεύρεση πνευματική στο Κενοτάφιο που θα δημιουργήσετε σε κατάλληλο χώρο στο Μάτι όπως εσείς αρμοδίως κρίνετε, όπου θα αναγείρουμε όλοι οι Έλληνες μαζί τον Ναόν της Αναστάσεως, τιμώντας και μνημονεύοντας την ψυχή των θυμάτων του εν λόγω ολοκαυτώματος για το οποίο όλοι μαζί φέρουμε σχετική ευθύνη.

‘Ετσι, θα γίνουν τα θύματα της Εθνικής μας τραγωδίας οι άγγελοι της Ελληνικής Αναστάσεως, η οποία θα ξεκινήσει από το Κενοτάφιο και τον Ναό της Αναστάσεως στο Μάτι Αττικής .

Ο Θεός μεθ ΄Υμών,
Ευλαβικώς την δεξιά σας ασπάζομαι.

Ελευθέριος Συναδινός
Επικεφαλής της
Πατριωτικής Ριζοσπαστικής ‘Ενωσης
Ευρωβουλευτής