ΚΑΜΠΑΝΑΚΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΤΙΣΤΡΑΤΗΓΟ ΛΑΜΠΡΟ ΤΖΟΥΜΗ:ΤΟ ΘΕΜΑ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΣΟΒΑΡΟ ΑΠ΄ ΟΤΙ ΦΑΙΝΕΤΑΙ Η ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕ ΤΑ ΣΚΟΠΙΑ ΕΧΕΙ ΜΕΓΑΛΗ «ΟΥΡΑ»
Γράφει ο Αντιστράτηγος Λάμπρος Τζούμης

Χθες στη συζήτηση στη βουλή για το Σκοπιανό ο βουλευτής του ΚΙΝΑΛ Γ. Μανιάτης στην ομιλία του ανέφερε ότι απαιτείται προσοχή στο Άρθρο 13 της Συμφωνίας και τις υποχρεώσεις που θα προκύψουν για την Ελλάδα.

Το υπόψη άρθρο αναφέρει: «Λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι το δεύτερο συμβαλλόμενο μέρος, τα Σκόπια, είναι περίκλειστο κράτος, τα συμβαλλόμενα μέρη θα καθοδηγούνται από τις σχετικές προβλέψεις της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας».

Έψαξα λίγο το θέμα στο διαδίκτυο (προβλέψεις δικαίου της θάλασσας, μελέτες, κ.λπ) και μου δημιουργήθηκαν εύλογες απορίες για ποιο λόγο αναγράφεται το υπόψη άρθρο και τι υποχρεώσεις δημιουργεί για τη χώρα μας.

Τον ορισμό των κρατών άνευ ακτών ή περικλείστων τον δίνει το άρθρο 124 της Σύμβασης για το δίκαιο της θάλασσας, το οποίο αναφέρει ότι «κράτος άνευ ακτών» σημαίνει το κράτος που δεν έχει θαλάσσιες ακτές. Στη Διάσκεψη για το δίκαιο της θάλασσας εμφανίσθηκαν 29, από τα 30 κράτη άνευ ακτών πoυ υπήρχαν τότε. Μετά τη διάλυση της Σoβιετικής Ένωσης τα κράτη αυτά έγιναν 42, ανάμεσα τους και τα Σκόπια.

Η Σύμβαση παρέχει σε όλα τα κράτη άνευ ακτών (πρίκλειστα), τo δικαίωμα συμμετoχής σε ισότιμη βάση, στην εκμετάλλευση μέρους τoυ πλεoνάσματoς των ζωικής πρoέλευσης πόρων, από τις Απoκλειστικές Οικoνoμικές Ζώνες των παρακτίων κρατών της ίδιας υπoπεριoχής ή περιoχής. Απ΄ ότι αντιλαμβάνομαι αυτό σημαίνει ότι σε περίπτωση ανακήρυξης ΑΟΖ από την Ελλάδα τα Σκόπια θα έχουν τη δυνατότητα να αλιεύουν στις Ελληνικές θάλασσες.

Επειδή το θέμα είναι σοβαρό και δεν έχω τις απαραίτητες νομικές γνώσεις καλό θα είναι να ερευνηθεί περαιτέρω γιατί απ΄ ότι φαίνεται η συμφωνία έχει μεγάλη «ουρά».